Home

Vägledning inom allmän riskbedömning (november 2017)  

I denna första version av vägledning inom allmän riskbedömning, som antogs i november 2017, ligger fokus på hur olika produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

                                               

Förord

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Försäkringsföretag

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se