Home

Vägledning om allmän riskbedömning  

Denna vägledning om allmän riskbedömning antogs i november 2017. I vägledningen beskrivs framför allt hur olika produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

—------------------------

                                               

Grundläggande vägledning


Bank


Finansbolag


Fondbolag


Försäkringsföretag

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se