Home

Initiativtagargruppen


Initiativtagargruppen består av följande personer.


Fredric Lundén, ordförande


Amin Bell, ständig sekreterare


Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen


Jan Björkman, SEB


Maria Brattström, Transcendent Group


Thomas Grahn, AML Consulting


Kent Madstedt, f.d. chefsåklagare EBM


Per-Olof Sandberg, Prolid AB


Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå


KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se