Home

Projektgruppen


Projektgruppen består av följande företrädare för medlemsorganisationerna.


Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen, (ordförande)


Sara Ekstrand, Svenska Bankföreningen


Per Holmgren, Finansbolagens Förening


Anna Larris, Fondbolagens förening


Bengt Nordström, Sparbankernas Riksförbund


Johan Lundström, Svensk Försäkring


Erica Johansson, Svenska Fondhandlareföreningen


Henrik Sandell, Svenska försäkringsförmedlares förening


KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se