Home

Referensgruppen


Referensgruppen består av följande företrädare för medlemsföretagen och organisationerna.


Josefin Saglind Welding, Swedbank Robur Fonder, Fondbolagens Förening


Bettina Johansson, Sörmlands Sparbank, Sparbankernas Riksförbund


Fredrik Matsgård, Danica Pension, Svensk Försäkring


Jenny Stenhammar Gothnier, Skandia Liv, Svensk Försäkring


Elisabeth Liberg Salanto, Swedbank, Svenska Bankföreningen


Eva Tirén, Länsförsäkringar, Svenska Bankföreningen


Cecilia Wolrath Ekenbäck, SEB, Svenska Bankföreningen


Andreas Unestrand, Danske Bank, Svenska Fondhandlareföreningen


Hanna Lundberg, Söderberg & Partners, Svenska försäkringsförmedlares förening


KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se