Home

Styrgruppen


Styrgruppen består av medlemsorganisationernas respektive VD:


Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen, (ordförande)


Lars Zacharoff, Finansbolagens Förening


Fredrik Nordström, Fondbolagens förening


Ewa Andersen, Sparbankernas Riksförbund


Christina Lindenius, Svensk Försäkring


Urban Funered, Svenska Fondhandlareföreningen


Karin Lindblad, Svenska försäkringsförmedlares förening


KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se