Home

Tidigare upplagor

Grundläggande vägledning om kundkännedom (första uppl.)


Avsluta affärsförbindelse, verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning (första uppl.)


Kundkännedom finansbolag (första uppl.)

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se