Home

Vägledningen

Förord (mars 2019)                                                                  Öppen konsultation (juni 2019)


Kundkännedom (mars 2019)


Allmän riskbedömning (november 2017)


Allmänt om vägledningen


KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se